(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Quận ủy, HĐND và UBND quận Cầu Giấy tại ô đất kí hiệu D22 - Khu đô thị mới Cầu Giấy với tổng mức đầu tư 434,548 tỷ đồng.
Phôi cảnh Trụ sở làm việc Quận ủy, HĐND và UBND quận Cầu Giấy

Phôi cảnh Trụ sở làm việc Quận ủy, HĐND và UBND quận Cầu Giấy

Theo đó, trong quý III/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 4 Thi công xây dựng toàn bộ phần ngầm công trình (giá gói thầu 113,461 tỷ đồng); Gói thầu số 5 Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 4 (giá gói thầu 1,687 tỷ đồng).

Quý IV/2021, sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 6 Thi công toàn bộ phần xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình (không bao gồm các hạng mục thuộc gói thầu số 4 và thiết bị thuộc danh mục mua sắm tập trung, giá gói thầu 282,128 tỷ đồng); Gói thầu số 7 Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 6 (giá gói thầu 3,3 tỷ đồng); Gói thầu số 8 Kiểm toán công trình (giá gói thầu 1,1 tỷ đồng).