(BĐT) - Ngày 4/6 tới, Công ty CP Giấy Việt Trì (mã chứng khoán: GVT) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 35%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 22/6/2021.

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang lưu hành hơn 11,6 triệu đơn vị, Công ty sẽ phải chi khoảng 40,6 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.362 tỷ đồng, tăng 11,9% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 143,4 tỷ đồng, gấp đôi so với số lãi gần 72 tỷ đồng đạt được năm 2019, tương ứng mức lãi bình quân xấp xỉ 400 triệu đồng mỗi ngày. EPS đạt 12.357 đồng.

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu doanh thu tối thiểu đạt 1.450 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tối thiểu 100 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu là 30%.