Gọi vốn tư nhân cho đầu tư phát triển

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong bối cảnh ngân sách nhà nước hạn chế, để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, chủ trương huy động đầu tư tư nhân đã được triển khai trong một thời gian dài, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
Gọi vốn tư nhân cho đầu tư phát triển

Đến nay, chính sách thu hút, lựa chọn nhà đầu tư tham gia các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), dự án có sử dụng đất… ngày càng hoàn thiện. Việc đẩy mạnh thực thi pháp luật về PPP, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư sẽ là chìa khóa để khơi thông hơn nữa nguồn lực quan trọng này cho đầu tư phát triển giai đoạn tới.

Chuyên đề