(BĐT) - Gói thầu tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất (TVLQHSDĐ) thời kỳ 2021 - 2030, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên thuộc dự án cùng tên dự kiến đóng thầu vào ngày 5/3. Một nhà thầu cho rằng, hồ sơ mời thầu (HSMT) có nhiều tiêu chí không phù hợp, quá cao so với quy mô gói thầu.
Nhà thầu phản ánh, hồ sơ mời thầu của Gói thầu Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu số lượng hợp đồng tương tự quá nhiều. Ảnh: Văn Trì

Nhà thầu phản ánh, hồ sơ mời thầu của Gói thầu Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu số lượng hợp đồng tương tự quá nhiều. Ảnh: Văn Trì

Gói thầu nêu trên có giá dự toán là 1,646 tỷ đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; phát hành HSMT từ ngày 6/2/2021 đến ngày 5/3/2021.

Theo phản ánh của Nhà thầu, HSMT đưa ra tiêu chí “đã thực hiện các gói thầu lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trở lên tương tự về điều kiện tự nhiên tính từ ngày 1/1/2009 đến nay với số lượng >= 80 gói thầu, trong đó có >= 80% số lượng thực hiện tại vùng trung du miền núi phía Bắc – TDMNPB (đạt 5 điểm tối đa); >= 50 gói thầu trong đó >= 70% số lượng thực hiện tại vùng TDMNPB (đạt 4,5 điểm); >= 20 gói thầu trong đó >= 30% số lượng thực hiện tại vùng TDMNPB (đạt 4,0 điểm); >= 3 gói thầu thực hiện tại khu vực khác (3,5 điểm).

Nhà thầu cho rằng, để đạt điểm tối đa về số lượng gói thầu phải thực hiện (>=80 gói thầu), trong đó có 64 gói thầu (khoảng 80% số lượng gói thầu) thực hiện tại vùng TDMNPB là yêu cầu quá cao so với quy mô của Gói thầu. Ngoài ra, việc ưu tiên đơn vị đã từng có hợp đồng tương tự tại vùng TDMNPB (chỉ bao gồm 14 tỉnh) là không hợp lý, không đảm bảo cạnh tranh.

Ngoài ra, theo Nhà thầu, HSMT có yêu cầu riêng tiêu chí “đã thực hiện gói thầu về đề án phát triển quỹ đất hoặc tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng (tại các tỉnh khu vực TDMNPB)” (tiêu chí này được đánh giá 4 điểm) là không phù hợp, hạn chế cạnh tranh. Nhà thầu cho rằng, nên lồng ghép tiêu chí này vào phần hợp đồng tương tự nêu trên theo hướng ưu tiên đơn vị có kinh nghiệm thực hiện các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (vì trong quy hoạch tổng thể này đã đưa ra định hướng phát triển các ngành, các lĩnh vực và bố trí quỹ đất để thực hiện).

Theo tìm hiểu, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian qua có khoảng 10 đơn vị (thành phố, thị xã, huyện) đã và đang phát hành HSMT các gói thầu TVLQHSDĐ thời kỳ 2021 - 2030. Khảo sát HSMT của một số gói thầu này, HSMT nêu trên của huyện Đồng Hỷ có nhiều tiêu chí yêu cầu về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu cao hơn và có những khác biệt so với các HSMT còn lại.

Đơn cử, HSMT Gói thầu TVLQHSDĐ huyện Phú Bình thời kỳ 2021 - 2030 đưa ra thang điểm tối đa là 7 điểm dành cho số lượng hợp đồng tư vấn tương tự về lập quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện từ lúc thành lập đơn vị đến thời điểm đóng thầu là “có trên 15 hợp đồng”. Ngoài ra, nhà thầu chỉ cần có thêm tài liệu chứng minh uy tín.

Tại Gói thầu của huyện Phú Lương HSMT chỉ yêu cầu số lượng hợp đồng tương tự là >15 gói thầu (đạt điểm tối đa là 15 điểm). Gói thầu của huyện Định Hóa đưa ra tiêu chí “có trên 25 gói thầu về lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tương đương cấp huyện trở lên đã thực hiện từ năm 2010 đến nay” (đạt tối đa 5 điểm) và “có từ 11 gói thầu trở lên tương tự về lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trở lên từ năm 2000 trở lại đây tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc” (đạt tối đa 6 điểm).

Trong HSMT tại các huyện Phú Lương, Định Hóa, Phú Bình, Võ Nhai, TP. Sông Công… đều không có tiêu chí nào tương tự như tiêu chí “đã thực hiện gói thầu về đề án phát triển quỹ đất hoặc tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tại các tỉnh khu vực TDMNPB”.