(BĐT) - Tham gia đấu thầu gói thầu EC có quy mô hơn 117 tỷ đồng tại Ban Quản lý đầu tư hạ tầng khu kinh tế Phú Yên (bên mời thầu) nhưng Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Bắc Nam - Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hưng Thành và Liên danh Công ty CP Xây dựng công trình 510 - Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây dựng giao thông 4 nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) không hợp lệ nên bị loại ngay ở “vòng ngoài”.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nộp 2 đơn dự thầu và thiếu bảo lãnh

Ban Quản lý đầu tư hạ tầng khu kinh tế Phú Yên vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thi công xây lắp toàn bộ đợt 2 và các hạng mục bổ sung (gói thầu EC) thuộc Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hòa (giai đoạn 1).

Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình và Dịch vụ thương mại Tư Thửng - Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Yên - Tổng công ty CP Thành Trung - Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên - Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng - Công ty TNHH Thiết kế điện Hoàng Khoa - Công ty TNHH Cây xanh Công Minh. Giá trúng thầu là 117,195 tỷ đồng, giá gói thầu là 117,222 tỷ đồng, chênh lệch giảm 0,027 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,02% thông qua đấu thầu rộng rãi. Hợp đồng đã được ký kết ngày 18/7/2019 và theo dự kiến, hợp đồng sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

Bên mời thầu cho biết, trong số 3 nhà thầu nộp HSDT, Liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Bắc Nam - Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hưng Thành nộp 2 đơn dự thầu nên HSDT không hợp lệ. Cụ thể, trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) của Liên danh nhà thầu ký ngày 31/5/2019 có nội dung ủy quyền cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Bắc Nam làm thành viên đứng đầu Liên danh, đại diện cho Liên danh ký đơn dự thầu thuộc HSĐXKT và đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính (HSĐXTC). Tuy nhiên, trong HSĐXKT của Liên danh lại có tới 2 đơn dự thầu do 2 thành viên của Liên danh ký ngày 31/5/2019.

Bên cạnh đó, trong HSĐXKT của Liên danh nhà thầu có Thư bảo lãnh dự thầu số 841MD1915000048 ngày 30/5/2019 của Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thanh Hóa chỉ cung cấp bảo lãnh cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Bắc Nam với số tiền bảo lãnh tối đa là 3,5 tỷ đồng; đối với Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hưng Thành không có bảo lãnh dự thầu. Trong khi đó, thỏa thuận liên danh không có nội dung ủy quyền cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Bắc Nam thực hiện việc bảo lãnh dự thầu.

Ghi sai tên Bên mời thầu

Ban Quản lý đầu tư hạ tầng khu kinh tế Phú Yên cũng cho biết, HSĐXKT của Liên danh Công ty CP Xây dựng công trình 510 - Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây dựng giao thông 4 cũng bị loại vì bản cam kết cấp tín dụng ghi sai tên Bên mời thầu, bị đánh giá là không hợp lệ.

Cụ thể, trong HSĐXKT có thỏa thuận liên danh ký ngày 22/5/2019, Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây dựng giao thông 4 đảm nhận 2% khối lượng công việc tương ứng với yêu cầu về nguồn lực tài chính là 0,7 tỷ đồng. Nhà thầu đã cung cấp Cam kết tín dụng số 322/BIDV.TVI ngày 28/5/2019 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Vinh với số tiền tối thiểu là 0,7 tỷ đồng, nhưng nội dung trong Cam kết tín dụng nêu: “Bản cam kết này được lập thành 1 bản duy nhất cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên, có hiệu lực từ ngày ký và không có giá trị chuyển nhượng”. Trên thực tế, Bên mời thầu là Ban Quản lý đầu tư hạ tầng khu kinh tế Phú Yên.

Bên cạnh đó, trong Liên danh nhà thầu, Công ty CP Xây dựng công trình 510 đảm nhận 98% khối lượng công việc nhưng không có bất kỳ tài liệu nào chứng minh nhà thầu đủ năng lực thi công công trình hạ tầng kỹ thuật hạng III trở lên. Tương tự, Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây dựng giao thông 4 đảm nhận 2% khối lượng công việc (phần việc tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) nhưng cũng không có bất kỳ tài liệu nào chứng minh nhà thầu đủ năng lực hoạt động xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng hạng II trở lên. Như vậy, cả 2 thành viên của Liên danh không đảm bảo về năng lực theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Điều mà dư luận băn khoăn là tại một gói thầu lớn, có quy mô hơn trăm tỷ đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, mà chỉ có 3 nhà thầu tham dự, trong đó có 2 nhà thầu để xảy ra những sai sót sơ đẳng, tự loại mình khỏi cuộc chơi một cách chóng vánh như vậy? Sự sơ ý này cũng đã giúp nhà thầu còn lại dễ dàng trúng gói thầu hơn 117 tỷ đồng với giá trúng thầu sát giá gói thầu.