FPT đặt mục tiêu 34.720 tỷ doanh thu và 6.210 tỷ lãi cho năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP FPT vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu 34.720 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với kết quả năm 2020. Đồng thời lợi nhuận trước thuế cũng tăng 18% lên con số 6.210 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên cạnh đó, FPT cũng duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT từ mức hiện tại 2.800 tỷ đồng lên 3.300 tỷ đồng và tăng vốn cho Công ty TNHH Đầu tư FPT từ mức 800 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Đồng thời thành lập công ty con là Công ty FPT Digital hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chuyển đổi số toàn diện giúp hoàn thiện chuỗi giá trị dịch vụ công nghệ thông tin và thúc đẩy mạnh mẽ mảng kinh doanh chiến lược của Tập đoàn.

Năm 2020, FPT ghi nhận 29.830 tỷ đồng doanh thu và 5.261 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 7,6% và 12,8% so với năm 2019.

Chuyên đề