FIT: EPS cơ bản năm 2015 đạt 1.731 đồng

Trong 5 năm qua, F.I.T đã liên tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng.
FIT: EPS cơ bản năm 2015 đạt 1.731 đồng

Ngày 24/12/2015, CTCP Đầu tư F.I.T đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015, với doanh thu thuần 1.706,673 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 305,715 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 245,265 tỷ đồng, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) FIT đạt 1.731 đồng.

Như vậy, trong suốt 5 năm gần đây, lợi nhuận cổ đông F.I.T luôn đạt được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng, trong đó, lần lượt là: 1100,25% năm 2012; 294,26% năm 2013; 284,76% năm 2014 và 85,61% năm 2015. Số dư tiền, tương đương tiền của F.I.T tại ngày 31/12/2015 đạt 1.500 tỷ đồng

Việc tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng chủ yếu đến từ việc tăng mạnh hiệu quả kinh doanh các công ty thành viên. Đây là một trong những minh chứng quan trọng cho thành công chiến lược mở rộng kinh doanh mà F.I.T đang theo đuổi là tập trung kinh doanh các ngành hàng cơ bản thông qua M&A các doanh nghiệp cơ bản tốt, có thế mạnh và tận dụng các thế mạnh của F.I.T về tài chính, quản trị, nhân sự… để thúc đẩy kinh doanh tạo hiệu quả cộng hưởng.

Chuyên đề