(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có ý kiến thống nhất cho phép Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư hợp phần đền bù, giải phóng mặt bằng) được ứng trước để chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể,  Trung tâm được ứng trước 20 tỷ đồng từ nguồn tồn quỹ ngân sách Tỉnh để tổ chức chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền, TP. Cao Lãnh. Chủ đầu tư phải có trách nhiệm hoàn tạm ứng trước ngày 31/12/2020.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1377/SKHĐT-NV ngày 5/6/2020 đề nghị ứng vốn thực hiện công tác bồi thường của Dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư 391,121 tỷ đồng. Tính đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu của 6 gói thầu, trong đó có Gói thầu số 4 Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền (từ lộ Hòa Đông đến Cầu Cao Lãnh). Nhà thầu trúng Gói thầu số 4 là Liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Đức An - Công ty TNHH Đầu tư phát triển 189. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.