(BĐT) - Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, đến nay, khối lượng tổng thể Dự án Đường sắt đô thị (đoạn Nhổn - Ga Hà Nội) mới đạt 45% khối lượng.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tại Gói thầu CP01, khối lượng tổng thể đạt 94,3%. Hiện nhà thầu đang triển khai thi công tại khu vực cầu dẫn vào nhà ga, khu vực dốc hạ ngầm, sản xuất và lắp đặt dầm chữ U...  Gói thầu CP02, khối lượng tổng thể đạt 53,3%. Phần bê tông kết cấu các nhà ga đã thi công cơ bản hoàn thành. Hiện nhà thầu Posco E&C đang tiến hành thi công phần kiến trúc các nhà ga, gia công mái thép. Còn Gói thầu CP03, hiện khối lượng tổng thể đạt 1,7%; Gói thầu CP04-CP05, khối lượng tổng thể đạt 51,1%.

Đối với các gói thầu thiết bị như: CP06; CP07; CP08; CP09 đang được các nhà thầu triển khai tích cực. Các gói thầu tư vấn cũng đang được tư vấn tiếp tục triển khai.

Về giải ngân, hiện tổng số vốn đã giải ngân năm 2018 là 1.081 tỷ đồng/3.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn ODA là 805 tỷ đồng (bao gồm vốn ODA cấp phát là 310 tỷ đồng, vốn ODA vay lại là 495 tỷ đồng); vốn đối ứng: 276 tỷ đồng (bao gồm giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 kéo dài). Hiện Bộ Tài chính có công văn số 9456/BTC-QLN ngày 7/8/2018 dừng giải ngân cho Dự án do hết kế hoạch vốn 2018 và kế hoạch trung hạn.