Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm (Điện Biên): Chọn nhà thầu 2 gói thầu xây lắp ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Hai gói thầu xây lắp thuộc Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên vừa được công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hải Lộc tham dự cả 2 gói thầu, trong đó trúng 1 gói, gói thầu còn lại thuộc về Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Thương mại Tùng Lâm.
Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm, tỉnh Điện Biên được triển khai trong thời gian 5 năm từ 2021 - 2025 với nguồn vốn hơn 981 tỷ đồng. Ảnh: Phạm Hằng
Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm, tỉnh Điện Biên được triển khai trong thời gian 5 năm từ 2021 - 2025 với nguồn vốn hơn 981 tỷ đồng. Ảnh: Phạm Hằng

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng đấu thầu Giang Thành vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu thuộc dự án nói trên, gồm: Gói thầu xây lắp số 6 Thi công xây dựng kè từ Bom La đến cuối tuyến (từ cọc S321 đến cọc S420) công trình và Gói thầu xây lắp số 7 Nạo vét, thanh thải lòng sông từ đập dâng số 1 đến cuối tuyến (từ cọc S106+15,20m đến cọc S420) công trình. 2 gói thầu này được tổ chức lựa chọn nhà thầu không qua mạng.

Tại Gói thầu xây lắp số 6, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hải Lộc (Nhà thầu Hải Lộc) trúng thầu với giá 102,852 tỷ đồng. 2 nhà thầu khác cùng tham dự gói thầu này nhưng không đạt ở bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm là: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Mạnh Quân (hợp đồng xây lắp tương tự không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu - HSMT); Công ty TNHH Thái Kiên Điện Biên (giá trị hợp đồng xây lắp tương tự không đáp ứng yêu cầu của HSMT, thiết bị thi công không đáp ứng yêu cầu tối thiểu của HSMT).

Ở Gói thầu xây lắp số 7, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Thương mại Tùng Lâm (Nhà thầu Tùng Lâm) trúng thầu với giá 33,2 tỷ đồng. Hai nhà thầu bị loại ở bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm là: Nhà thầu Hải Lộc (đề xuất 1 cán bộ kỹ thuật thi công, không đáp ứng số lượng 2 người theo yêu cầu của HSMT; thiết bị thi công chủ yếu không đáp ứng yêu cầu tối thiểu của HSMT); Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Quang Hà Điện Biên (hợp đồng tương tự không đáp ứng; thiết bị thi công không đáp ứng yêu cầu tối thiểu của HSMT).

Một cán bộ của Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên (Chủ đầu tư) cho biết, Dự án sử dụng nguồn vốn của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Hai gói thầu được công khai kết quả lựa chọn nhà thầu vào thời điểm sát Tết Nguyên đán năm 2023 và đang gửi hồ sơ xin ý kiến AFD về việc khởi công.

Theo khảo sát của phóng viên, mặc dù là đối thủ tại 2 gói thầu nêu trên nhưng một số nhà thầu từng hợp tác, liên danh với Nhà thầu Hải Lộc trúng các gói thầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên trước đó.

Đơn cử, tháng 6/2022, Liên danh Tùng Lâm - Hải Lộc được công khai trúng Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa với giá trúng thầu 144,170 tỷ đồng. Tháng 1/2022, Liên danh Tùng Lâm - Hải Lộc - Công ty TNHH số 17 tỉnh Điện Biên được công khai trúng Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147), huyện Điện Biên với giá trúng thầu 106,202 tỷ đồng.

Ngoài ra, tháng 7/2021, Liên danh Hải Lộc - Thái Kiên Điện Biên trúng Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Khắc phục hậu quả thiên tai kè chắn đất cánh đồng Tà Là Cáo, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa với giá trúng thầu 13,134 tỷ đồng.

Khảo sát cũng cho thấy, tại Gói thầu Xây lắp công trình kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất khu vực bản Cộng I, bản Cộng II, bản Pom Sinh, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo thuộc Dự án Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất khu vực bản Cộng I, bản Cộng II, bản Pom Sinh, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo mời thầu vào năm 2021, Nhà thầu Hải Lộc trúng thầu với giá 12,9 tỷ đồng. Nhà thầu Thái Kiên Điện Biên cùng tham dự thầu nhưng hồ sơ dự thầu không đạt.

Tại Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường trung tâm xã Sa Lông - bản Chiêu Ly - Thèn Pả, xã Sa Lông, huyện Mường Chà do Ban Quản lý dự án các công trình huyện Mường Chà mời thầu, Nhà thầu Hải Lộc trúng thầu với giá 5,2 tỷ đồng. Nhà thầu Tùng Lâm cũng tham gia gói thầu này nhưng không đạt về năng lực, kinh nghiệm.

Chuyên đề