(BĐT) - Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hải Phòng vừa đồng loạt thông báo mời thầu 10 gói thầu thuộc Dự án.
Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bắc sông Cấm (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 637,897 tỷ đồng. Ảnh: Đoàn Khánh

Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bắc sông Cấm (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 637,897 tỷ đồng. Ảnh: Đoàn Khánh

Sau khi phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) từ quý IV/2019 sang quý II/2020, Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hải Phòng vừa đồng loạt thông báo mời thầu 10 gói thầu của Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bắc sông Cấm (giai đoạn 2), trong đó có một số gói thầu xây lắp quy mô lớn.

Dự án có tổng mức đầu tư 637,897 tỷ đồng, sử dụng vốn từ nguồn ngân sách Thành phố. Dự án do Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hải Phòng (gọi tắt là BQLDA) làm chủ đầu tư. Thời hạn thực hiện Dự án từ năm 2020 - 2021.

Theo Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 31/10/2019, UBND TP. Hải Phòng phê duyệt thời gian bắt đầu tổ chức LCNT của 18 gói thầu thuộc Dự án là trong quý IV/2019. Tuy nhiên, đến ngày 10/4/2020, tại Quyết định số 976/QĐ-UBND, UBND Thành phố đã điều chỉnh KHLCNT lần 1 với việc lùi thời điểm tổ chức LCNT của 11 gói thầu từ quý IV/2019 sang quý II/2020 (4 gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, 7 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi).

Đồng cảnh ngộ thay đổi thời gian LCNT còn có 9 gói thầu thuộc Dự án (giai đoạn 1 - giai đoạn điều chỉnh, bổ sung). Cụ thể, ngày 3/1/2020, UBND TP. Hải Phòng phê duyệt bổ sung KHLCNT của 9 gói thầu với thời điểm bắt đầu tổ chức LCNT là từ quý I/2020 (Quyết định số 18/QĐ-UBND). Tuy nhiên, đến ngày 1/6/2020, tại Quyết định số 1367/QĐ-UBND, UBND Thành phố lại tiếp tục điều chỉnh KHLCNT lần 2 với việc dời thời điểm tổ chức LCNT những gói thầu này chậm lại một quý, tức là sang quý II/2020. Trong đó, 3 gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, 6 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi.

Để đảm bảo tiến độ và thời hạn hoàn thành Dự án đã đề ra, BQLDA vừa đồng loạt mời thầu đối với 10 gói thầu (7 gói thầu xây lắp và 3 gói thầu tư vấn, dịch vụ phi tư vấn). Các gói thầu này có thời điểm đóng/mở thầu trong tháng 7/2020 (9 gói thầu) và đầu tháng 8/2020 (1 gói thầu).

Trong đó, có 4 gói thầu xây lắp thuộc Dự án (giai đoạn 2), gồm: Gói thầu số 13 San lấp mặt bằng (giá gói thầu là 69,574 tỷ đồng); Gói thầu số 14 Xây dựng hệ thống cấp nước mưa, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải (50,516 tỷ đồng); Gói thầu số 15 Xây dựng hệ thống đường giao thông, hè đường, bó vỉa, đan rãnh (34,341 tỷ đồng); Gói thầu số 17 Xây dựng, lắp đặt thiết bị hệ thống cấp điện và hệ thống điện chiếu sáng (89,989 tỷ đồng).

3 gói thầu xây lắp thuộc Dự án (giai đoạn 1 - giai đoạn điều chỉnh, bổ sung), gồm: Gói thầu số 20 Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: san lấp mặt bằng, hệ thống cấp thoát nước, giao thông (phần bổ sung, giá gói thầu là 81,124 tỷ đồng); Gói thầu số 22 Cải tạo nghĩa trang Tàu Cóc (14,846 tỷ đồng); Gói thầu số 23 Xây dựng và lắp đặt hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng và thông tin liên lạc (phần bổ sung, 23,089 tỷ đồng).

Chia sẻ với Báo Đấu thầu, một cán bộ của BQLDA cho biết, việc điều chỉnh KHLCNT là do liên quan đến một số thủ tục tổ chức LCNT. Việc đồng loạt mở thầu trong tháng 7/2020 không ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng của Dự án nói chung và các gói thầu nói riêng. BQLDA sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ các gói thầu để đảm bảo hoàn thành Dự án vào năm 2021. BQLDA đã có cam kết với UBND Thành phố đưa Dự án về đích đúng hạn.