Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 29/3

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 29/3/2022, trên phạm vi cả nước có 734 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2022.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 66,907 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nạo vét, kiên cố hóa kênh BH8 tỉnh Hà Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 80.497.200.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông), với giá gói thầu hơn 72,153 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Nguyễn Chí Thanh nối dài. Tổng mức đầu tư của Dự án là 138.326.899.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Xây lắp và dự phòng, với giá gói thầu hơn 71,277 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà làm việc liên cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 80.536.947.000 đồng.

Ban Quản lý dự án các công trình bưu điện, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, vận chuyển, thi công, lắp đặt các hạng mục nội thất, bảng, biển theo hệ thống nhận diện thương hiệu tại các bưu điện tỉnh/thành phố - giai đoạn 3, với giá gói thầu hơn 127,844 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 134.237.098.000 đồng.

Viện Địa chất sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Mua sắm thiết bị thuộc Dự án Phòng thí nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực sinh khoáng và tai biến địa chất, với giá gói thầu hơn 68,169 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 70 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư