Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 17-19/3/2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong các ngày 17, 18 và 19/3/2023, trên phạm vi cả nước có 1.138 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III, quý IV/2023.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng + đảm bảo an toàn giao thông, với giá gói thầu hơn 53,318 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 21 (đoạn từ Đường tỉnh 310C đến Chợ số 8, xã Kim Long). Tổng mức đầu tư của Dự án là 71,761 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Vĩnh Long sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Xây dựng công trình đường Thế Hanh, thị trấn Vũng Liêm, với giá gói thầu hơn 44,236 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Thế Hanh, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tổng mức đầu tư của Dự án là 133,006 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 16 Thi công xây dựng công trình (bao gồm nội dung chi phí an toàn giao thông), với giá gói thầu hơn 60,573 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án thành phần số 3 Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Cao Bằng thuộc Dự án Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối một số tỉnh miền núi phía Bắc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 77,872 tỷ đồng.

Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu MSHH01 Cung cấp, lắp đặt thang máy, thiết bị nội thất, với giá gói thầu hơn 20,441 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà khách Công an tỉnh Khánh Hòa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 293 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp Trạm y tế Phường 2, với giá gói thầu hơn 4,507 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư, nâng cấp các trạm y tế trên địa bàn TP. Đông Hà (Phường 2, Phường 4, phường Đông Giang, phường Đông Thanh). Tổng mức đầu tư của Dự án là 12 tỷ đồng.

Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư, dụng cụ sản xuất, với giá gói thầu hơn 5,445 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Trang bị vật tư, dụng cụ sản xuất năm 2023. Tổng mức đầu tư của Dự toán là 5,554 tỷ đồng.

Chuyên đề