Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 14/11

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 14/11/2022, trên phạm vi cả nước có 1.239 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình tuyến số 5, với giá gói thầu hơn 77,675 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế tỉnh Thái Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.515,979 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí xây dựng, phí bảo vệ môi trường, phí thông báo cắt điện), với giá gói thầu hơn 73,574 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường 13B kéo dài, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 110 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Lào Cai (tỉnh lào Cai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 8 Thi công xây dựng công trình cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối, với giá gói thầu hơn 34,744 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án thành phần 3 Cải tạo, nâng cấp nút giao Quốc lộ 4D (IC19) thuộc cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.490 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Xây lắp toàn bộ công trình (kể cả chi phí đảm bảo an toàn giao thông và chi phí dự phòng), với giá gói thầu hơn 129,949 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cầu Văn Thánh, TP. Phan Thiết. Tổng mức đầu tư của Dự án là 225,257 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL01 Thi công xây dựng đoạn 1, 11 và 12; Gói thầu XL02 Thi công xây dựng từ đoạn 2 đến đoạn 10, với giá gói thầu lần lượt 97,139 tỷ đồng và 178,656 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, gia cố chống sạt lở đê bao cồn Tam Hiệp. Tổng mức đầu tư của Dự án là 325,644 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quân khu 2 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XD-01 Thi công xây dựng đường dọc biên từ Km0 - Km10 (khu vực Mốc 116 - Mốc 128), đường ngang Km0 - Km1+226,9 (khu vực Mốc 120), đường ngang Km0 - Km0+314,8 (khu vực Mốc 125) với giá 110,629 tỷ đồng; Gói thầu XD-03 Thi công xây dựng đường dọc biên Km0 - Km10+233,9 (khu vực Mốc 140 - Mốc 149) và đường ngang Km0 - Km1+522,2 (khu vực Mốc 147) với giá 73,187 tỷ đồng và Gói thầu XD-06 Thi công xây dựng đường ngang thôn Lao Chải Km0 - Km0+235 (khu vực Mốc 134), đường ngang thôn Dê Chú Thàng Km0 - Km1+454,4 (khu vực Mốc 135), đường ngang thôn Choán Ván Km0 - Km1+415,8 (khu vực Mốc 138), với giá 33,357 tỷ đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lào Cai/QK2 (giai đoạn 2021 - 2025). Tổng mức đầu tư của Dự án là 700 tỷ đồng.

Chuyên đề