(BĐT) - Trước tình trạng triều cường xâm thực làm sạt lở bờ biển, bờ sông, những năm gần đây, tỉnh Phú Yên triển khai nhiều dự án đầu tư xây kè chống sạt lở sử dụng ngân sách trung ương, ngân sách địa phương. Những nhà thầu nào thực hiện các dự án này?
Những năm gần đây, tỉnh Phú Yên triển khai nhiều dự án đầu tư xây kè chống sạt lở sử dụng ngân sách trung ương, ngân sách địa phương. Ảnh: NC st

Những năm gần đây, tỉnh Phú Yên triển khai nhiều dự án đầu tư xây kè chống sạt lở sử dụng ngân sách trung ương, ngân sách địa phương. Ảnh: NC st

Phần lớn các dự án đầu tư xây kè chống sạt lở bờ biển, bờ sông trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Tỉnh làm bên mời thầu.

Gói thầu số 01XL - gói thầu xây lắp chính thuộc Dự án Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Hòa Hải, huyện Tuy An vừa được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty CP Đầu tư Nắng Ban Mai trúng thầu với giá 71,648 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày.

Dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị đoạn qua thôn Vĩnh Phú hiện mới công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 05TV Khảo sát, lập mô hình tính toán, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000. Nhà thầu thực hiện là Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng Thủy Lợi - Thủy điện Bình Định và Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Nghinh Phúc với giá trúng thầu 6,306 tỷ đồng. Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 9/2019 với tổng mức đầu tư là 1.411 tỷ đồng.

Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng đã khánh thành và đưa vào sử dụng đầu tháng 10/2020. Kè biển An Chấn, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (giai đoạn 1) đã hoàn thành nghiệm thu và bàn giao vào tháng 11/2020, đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2…

Một số dự án khác đang trong thời gian thi công như Dự án Kè chống sạt lở, bồi lấp cửa biển Đà Diễn với tổng mức đầu tư 799,74 tỷ đồng, hợp đồng Gói thầu số 01EC - gói thầu xây lắp chính - được ký kết ngày 19/3/2019, thời gian thực hiện hợp đồng là 42 tháng (tương đương 3,5 năm).

Gói thầu xây lắp chính của Dự án Cấp bách kè biển Xóm Rớ và khu vực sạt lở xã An Phú, TP. Tuy Hòa (Gói thầu số 01XL) vừa được công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Liên danh Công ty TNHH Tân Lập - Công ty CP Đầu tư Nắng Ban Mai trúng thầu với giá 108,889 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 335 ngày.

Một trong những nhà thầu được lựa chọn thực hiện nhiều gói thầu xây lắp kè chống sạt lở trên địa bàn tỉnh Phú Yên là Công ty TNHH Tân Lập. Với tư cách nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh, nhà thầu này trúng 4 gói thầu với tổng giá 1.042 tỷ đồng. Trong đó, 2 gói thầu liên danh với Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung, 1 gói thầu liên danh với Công ty CP Đầu tư Nắng Ban Mai. Gói thầu có quy mô lớn nhất là Gói thầu số 01EC thuộc Dự án Kè chống sạt lở, bồi lấp cửa biển Đà Diễn (liên danh với 3 nhà thầu khác), giá trúng thầu là 756,38 tỷ đồng (giảm khoảng 100 triệu đồng so với giá gói thầu).

Công ty CP Đầu tư Nắng Ban Mai còn liên danh với Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung trúng Gói thầu số 01EC thuộc Dự án Kè biển Xuân Hải, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu với giá 17,807 tỷ đồng.

Riêng Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung còn trúng Gói thầu số 01EC thuộc Dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng với giá 753,456 tỷ đồng (liên danh với 5 nhà thầu).