Địa ốc First Real chốt trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 30%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Địa ốc First Real dự kiến phát hành khoảng 6,24 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 30 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại ngày 30/9/2019 của Công ty mẹ, là 87,47 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 3/11/2020. Sau phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên 270,4 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm tài chính 2020 (1/10/2019 - 30/6/2020), Công ty ghi nhận doanh thu đạt 137,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 37,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 51,1% và 48,9% so với 9 tháng đầu năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp lại tăng từ 43,4% lên 64%.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 120 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 22% và 29,2% so với thực hiện năm 2019.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư