Đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi cần có vai trò độc lập hơn trong kiểm soát rủi ro của các tổ chức tín dụng...
Về xác định mức thu phí trên cơ sở tính toán rủi ro của tổ chức tín dụng, Phó thủ tướng yêu cầu Bảo hiểm tiền gửi trình đề án lên Ngân hàng Nhà nước để nghiên cứu thận trọng, đề xuất lộ trình thích hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Về xác định mức thu phí trên cơ sở tính toán rủi ro của tổ chức tín dụng, Phó thủ tướng yêu cầu Bảo hiểm tiền gửi trình đề án lên Ngân hàng Nhà nước để nghiên cứu thận trọng, đề xuất lộ trình thích hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa đồng ý giao Ngân hàng Nhà nước báo cáo Thủ tướng đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi để phù hợp với yêu cầu thực tế, nâng cao niềm tin người gửi tiền vào các tổ chức tín dụng.

Tại buổi làm việc với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chiều 10/8, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao sự phát triển và kết quả hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi trong những năm qua, góp phần bảo vệ quyền lợi người gửi tiền.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng cho rằng quy mô chi trả hiện nay của Bảo hiểm tiền gửi mới chỉ đáp ứng chi trả cho các Quỹ tín dụng nhân dân hoặc chỉ đủ sức chi trả cho các tổ chức tín dụng loại nhỏ khi gặp phá sản; chưa được tham gia vào quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém của Chính phủ.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị chiến lược phát triển của Bảo hiểm tiền gửi trong thời gian tới phải xác định được vai trò lớn hơn, quan trọng hơn trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, gắn với xử lý nợ xấu, đồng thời gắn với hoạt động tái cơ cấu nền kinh tế nói chung.

Ông Huệ cũng đồng ý với đề xuất sửa Luật Bảo hiểm tiền gửi để định chế này có vai trò độc lập hơn trong kiểm soát rủi ro của các tổ chức tín dụng, giúp Chính phủ sử dụng nguồn lực từ Bảo hiểm tiền gửi để thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, xử lý nợ xấu.

Về xác định mức thu phí trên cơ sở tính toán rủi ro của tổ chức tín dụng, Phó thủ tướng yêu cầu Bảo hiểm tiền gửi trình đề án lên Ngân hàng Nhà nước để nghiên cứu thận trọng, đề xuất lộ trình thích hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh cho hay, thông qua hoạt động giám sát, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ góp phần tích cực cùng Ngân hàng Nhà nước phát hiện các tổ chức tín dụng yếu kém, tiềm ẩn rủi ro.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đề xuất, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trước đây chủ yếu chỉ được giao giải quyết những tổ chức tín dụng nhân dân đổ vỡ, đến nay, tổng tài sản cũng đã được hơn 30 nghìn tỷ đồng. Vì thế cần được giao thêm chức năng, nhiệm vụ để phát huy tốt hơn vai trò của bảo hiểm tiền gửi

Trước đó, báo cáo về kết quả hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Nguyễn Quang Huy, cho biết tính đến ngày 31/5/2016, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo dõi 3 triệu tỷ đồng tiền gửi của người dân tại 1.252 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, bao gồm 92 ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, 1.156 quỹ tín dụng nhân dân và 3 tổ chức tài chính vĩ mô. 

Tổng tài sản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đến cuối tháng 5/2016 đạt 30.680 tỷ đồng, tăng 15% so với 2015. Trong 16 năm qua, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chi trả cho 1.793 người gửi tiền tại 39 quỹ tín dụng nhân dân bị giải thể bắt buộc, kiểm tra, giám sát định kỳ đối với 100% tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, việc chấp hành quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi... 

Chuyên đề