(BĐT) - Do thời gian gấp rút cùng với nhiều khó khăn, vướng mắc khác nên mới đây UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin được áp dụng Điều 26 Luật Đấu thầu đối với phương án lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành.
Dự án Thành phần giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng Sân bay Long Thành có diện tích thu hồi đất hơn 5.000 ha. Ảnh: NguyênVũ

Dự án Thành phần giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng Sân bay Long Thành có diện tích thu hồi đất hơn 5.000 ha. Ảnh: NguyênVũ

Đề xuất lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, Dự án Thành phần giải phóng mặt bằng (GPMB) để đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành là dự án lớn, phức tạp, diện tích thu hồi đất trên phạm vi rộng hơn 5.000 ha. Việc lập BCNCKT Dự án cần thực hiện gấp để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2017 và báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4, diễn ra vào tháng 10/2017.

Do Dự án có quy mô lớn nên các gói thầu tư vấn phục vụ lập BCNCKT của Dự án có giá trị vượt hạn mức được áp dụng hình thức chỉ định thầu. Trong khi đó, việc áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác như mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện… đều không phù hợp.

Trước yêu cầu rất gấp rút của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ có khoảng thời gian chưa đầy 2 tháng để thực hiện các công việc: lựa chọn tư vấn, triển khai lập BCNCKT và thực hiện các thủ tục liên quan để phối hợp cùng các bộ, ngành lập, hoàn thành BCNCKT Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thẩm định nhà nước xem xét, thẩm định trong tháng 8 này.

Với các điều kiện đặc thù, riêng biệt nêu trên, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu để lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn phục vụ lập BCNCKT của Dự án. 

Dự kiến chọn ADCC là đơn vị tư vấn tổng thể

Nếu được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng quy trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, UBND tỉnh Đồng Nai dự kiến lựa chọn Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC - Bộ Quốc phòng là đơn vị tư vấn tổng thể, phối hợp với các sở, ngành của Tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện lập BCNCKT của Dự án. Việc dự kiến lựa chọn đơn vị tư vấn này dựa trên nhiều cơ sở, trong đó, năng lực và kinh nghiệm được đặc biệt được chú trọng.

Về thời gian thực hiện lập BCNCKT của Dự án, theo dự kiến, kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng quy trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương triển khai ngay công tác lập BCNCKT. Để đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ của Dự án, công việc này sẽ được triển khai liên tục đến khi Chính phủ, Hội đồng Thẩm định nhà nước thẩm định, để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

“Để đáp ứng tiến độ cấp bách, trong khi chưa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ nguồn vốn cho Dự án, UBND tỉnh Đồng Nai xin được ứng trước vốn của Tỉnh để đơn vị tư vấn và các cơ quan làm cơ sở triển khai. Tổng chi phí cho việc tư vấn khảo sát, điều tra bổ sung, cập nhật cơ sở dữ liệu về đất đai, xây dựng khung chính sách, tổng hợp lập BCNCKT Dự án khoảng 25 tỷ đồng” - ông Đinh Quốc Thái cho biết.