(BĐT) - Từ đầu năm đến nay, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (VMSN) đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 10 gói thầu, với tổng giá gói thầu là 461,849 tỷ đồng. Trong đó, có 4 gói thầu được tổ chức đấu thầu qua mạng (ĐTQM). Tuy nhiên, cả 4 gói thầu này đều chỉ có 1 nhà thầu tham dự và được lựa chọn trúng thầu.
Tỷ lệ tiết kiệm trung bình tại 4 gói thầu của VMSN về nạo vét, duy tu luồng hàng hải là 1,29%, trong khi tỷ lệ này tại các gói đấu thầu qua mạng có trên 3 nhà thầu tham dự là 15,49%. Ảnh: Huyền Trang

Tỷ lệ tiết kiệm trung bình tại 4 gói thầu của VMSN về nạo vét, duy tu luồng hàng hải là 1,29%, trong khi tỷ lệ này tại các gói đấu thầu qua mạng có trên 3 nhà thầu tham dự là 15,49%. Ảnh: Huyền Trang

Tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt 1,29%

4 gói thầu này thuộc Dự án Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2019, gồm: Gói thầu số 6 Xây dựng, gia cố đê bao bãi chứa chất nạo vét, thi công nạo vét và phun chất nạo vét lên bãi chứa; Gói thầu số 7 Thi công nạo vét đoạn Lạch Huyện; Gói thầu số 8 Thi công nạo vét đoạn Kênh Hà Nam, Bạch Đằng, Sông Cấm; Gói thầu số 9 Xây dựng, gia cố đê bao, nạo vét hố chứa tạm và phun chất nạo vét lên bãi chứa. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng, Liên danh Công ty TNHH Khánh Giang (Bình Phước) - Công ty CP Vật tư thiết bị VIETSHIP (TP.HCM) trúng Gói thầu số 6, với giá trúng thầu là 39,536 tỷ đồng, giảm 0,17% so với giá gói thầu (39,607 tỷ đồng).

Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung (TP.HCM) trúng Gói thầu số 7, với giá trúng thầu là 121,003 tỷ đồng, giảm 2,03% so với giá gói thầu (123,521 tỷ đồng).

Liên danh Công ty CP Thi công cơ giới và Dịch vụ (TP. Hà Nội) - Công ty CP Phát triển hạ tầng và Xây lắp (TP. Hải Phòng) trúng Gói thầu số 8, với giá trúng thầu là 36,293 tỷ đồng, giảm 2,95% so với giá gói thầu (37,4 tỷ đồng).

Liên danh Công ty CP Vật tư thiết bị Vietship - Công ty TNHH Khánh Giang - Công ty CP Đầu tư xây dựng Sao Đỏ (TP. Hải Phòng) trúng Gói thầu số 9, với giá trúng thầu là 213,368 tỷ đồng, giảm 0,02% so với giá gói thầu (213,412 tỷ đồng).

Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của 4 gói thầu này là 1,29%, thấp hơn mức trung bình của tổng số các gói thầu ĐTQM trên cả nước trong giai đoạn 2016 - 2018 (2,4%). Trong khi đó, các gói thầu ĐTQM thực hiện trên cả nước có trên 3 nhà thầu tham dự có tỷ lệ tiết kiệm trung bình lên tới 15,49%.

Về thực tế có những gói thầu ĐTQM chỉ có 1 nhà thầu tham dự, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước cần thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm khắc chủ đầu tư và các bên liên quan nếu phát hiện hành vi vi phạm, không bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. 

Trúng nhiều gói thầu tại VMSN

Trong số các nhà thầu trúng các gói thầu nêu trên, nhiều nhà thầu từng trúng thầu tại VMSN.

Cụ thể, ngoài Gói thầu số 6 và Gói thầu số 9 nêu trên, trước đây Công ty TNHH Khánh Giang từng trúng cú đúp 2 gói thầu tại VMSN trong năm 2018, với tổng giá trúng thầu là 68,692 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty CP Thi công cơ giới và Dịch vụ cũng từng trúng 2 gói thầu tại VMSN, gồm: Gói thầu số 9 Thi công nạo vét duy tu luồng đoạn Kênh Hà Nam, giá trúng thầu là 36,113 tỷ đồng, giá gói thầu là 36,2 tỷ đồng, trúng thầu năm 2017; Gói thầu số 8 Thi công nạo vét luồng, vận chuyển chất nạo vét, xây dựng đập tràn, nạo vét hố chứa tạm và phun chất nạo vét lên bãi chứa thuộc Công trình nạo vét duy tu Luồng hàng hải Thuận An năm 2019.

Trong 3 năm trở lại đây, Công ty CP Phát triển hạ tầng và Xây lắp và Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung, mỗi nhà thầu từng trúng 3 gói thầu tại VMSN (tính cả các gói thầu vừa trúng nêu trên). Tổng giá trúng thầu lần lượt là 77,374 tỷ đồng và 142,578 tỷ đồng.

Như vậy, 5 nhà thầu nêu trên đã trúng tổng số 12 gói thầu của VMSN trong hơn 3 năm qua, với tổng giá trúng thầu lên tới trên 742 tỷ đồng.

Năng lực của nhà thầu trúng thầu ra sao?

Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) Gói thầu số 8 của VMSN, giá trị thực hiện của Công ty CP Thi công cơ giới và Dịch vụ là 81% và Công ty CP Phát triển Hạ tầng và Xây lắp là 19%. Liên danh này còn sử dụng một nhà thầu phụ - Công ty CP Thi công cơ giới và Dịch vụ hàng hải miền Bắc.

Theo thông tin các nhà thầu tự kê khai, tài sản ròng trong năm gần nhất của Công ty CP Thi công cơ giới và dịch vụ là hơn 30,013 tỷ đồng; Công ty CP Phát triển hạ tầng và Xây lắp là 8,39 tỷ đồng; Công ty CP Thi công cơ giới và Dịch vụ hàng hải miền Bắc là 16,989 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động xây dựng trong 3 năm trở lại đây (2016, 2017, 2018) của 3 công ty này lần lượt là 73,295 tỷ đồng, 11,478 tỷ đồng và 18,128 tỷ đồng.

Về hợp đồng tương tự, Công ty CP Thi công cơ giới và Dịch vụ kê khai 3 hợp đồng có giá trị trên 21,205 tỷ đồng với các chủ đầu tư như: VMSN (76,654 tỷ đồng); Công ty CP Thiên Minh Đức (84,88 tỷ đồng); Ban Quản lý dự án hàng hải III (44,959 tỷ đồng). Công ty CP Phát triển hạ tầng và Xây lắp cung cấp 2 hợp đồng tương tự có giá trị trên 4,974 tỷ đồng với các chủ đầu tư như: VMSN, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Quê Hương.

Công ty CP Thi công cơ giới và Dịch vụ hàng hải miền Bắc cũng có 2 hợp đồng tương tự có giá trị trên 2,194 tỷ đồng với Công ty CP PUSCO và Công ty CP Dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái.