(BĐT) - Dự kiến, trong quý I/2020, Trung tâm Cung ứng vật tư Viễn thông TP.HCM sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Mua sắm thiết bị đầu cuối STB B2C AndroidTV thuộc Dự án Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối STB B2C AndroidTV phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ MyTV năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá được phê duyệt là 599,068 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 365 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định. Nội dung chính của Gói thầu Mua sắm thiết bị đầu cuối STB B2C AndroidTV là mua sắm tập trung 608.500 bộ thiết bị STB B2C AndroidTV (đầy đủ phụ kiện kèm theo).

Dự án Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối STB B2C AndroidTV phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ MyTV năm 2020 có tổng mức đầu tư là 629,021 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thiết bị là hơn 544,607 tỷ đồng; chi phí dự phòng là 27,23 tỷ đồng và thuế giá trị gia tăng là 57,183 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án là năm 2020 - 2021.