(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN (Ban QLDA ĐTXDCN EVN) vừa công bố danh sách ngắn nhà thầu (NT) tham gia đấu thầu hạn chế Gói thầu (GT) số 12 Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh hệ thống tuyến thiết bị truyền dẫn và hệ thống giám sát thuộc Dự án Nâng cấp đường trục truyền dẫn quang Bắc - Nam của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Gói thầu số 12 Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh hệ thống tuyến thiết bị truyền dẫn và hệ thống giám sát của EVN có giá trên 148 tỷ đồng

Gói thầu số 12 Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh hệ thống tuyến thiết bị truyền dẫn và hệ thống giám sát của EVN có giá trên 148 tỷ đồng

Theo Kế hoạch lựa chọn NT được phê duyệt tại Quyết định số 1267/QĐ-EVN ngày 12/10/2018, Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 207,353 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng của EVN. Trong đó, GT số 12 có giá là 148,693 tỷ đồng. Loại hợp đồng là trọn gói, với thời gian thực hiện là 150 ngày.

Theo Ban QLDA ĐTXDCN EVN, GT số 12 có tới 9 NT Hà Nội tham dự, bao gồm: Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV; Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng; Công ty CP Viễn thông Tin học Bưu điện; Công ty CP Công nghệ mạng và truyền thông; Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông; Công ty TNHH Công nghệ Việt; Công ty CP Phúc Thành Việt Nam; Công ty CP Tập đoàn MV; Công ty TNHH Nissho Electronics Việt Nam. Đây là một trường hợp khá hiếm gặp, vì có số lượng NT tham dự khá đông như vậy trong một GT áp dụng theo hình thức đấu thầu hạn chế.

Điểm qua năng lực của các NT tham gia “cuộc đua” này cho thấy, nếu xét theo số lượng GT từng trúng trong 3 năm qua thì có thể chia 9 NT thành 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất bao gồm các NT có tần suất trúng thầu lớn, từ khoảng 40 GT trở lên (Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV trúng khoảng 60 GT; Công ty TNHH Công nghệ Việt trúng khoảng 60 GT; Công ty CP Viễn thông Tin học Bưu điện trúng khoảng 57 GT; Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông trúng khoảng 50 GT; Công ty CP Công nghệ mạng và truyền thông trúng khoảng 40 GT; Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng trúng khoảng 36 GT).

Nhóm thứ hai là các NT có tần suất trúng thầu ít hơn, gồm: Công ty CP Phúc Thành Việt Nam; Công ty CP Tập đoàn MV; Công ty TNHH Nissho Electronics Việt Nam.

Tuy nhiên, xét về giá trúng thầu của mỗi GT, trật tự này lại có sự thay đổi, phân hóa thành nhóm NT trúng những GT trên 100 tỷ đồng và nhóm NT trúng những GT dưới 100 tỷ đồng. 

Cụ thể, Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV đã trúng trên 20 GT có giá trúng thầu trên 100 tỷ đồng. Công ty CP Viễn thông Tin học Bưu điện cũng từng trúng một số GT quy mô trên trăm tỷ đồng như: GT Thiết kế kỹ thuật và cung cấp thiết bị hệ thống vô tuyến thuộc Dự án Mở rộng mạng vô tuyến khu vực 18 tỉnh miền Bắc mạng Vinaphone năm 2018, với giá trúng thầu là 435,155 tỷ đồng; GT Tủ nguồn DC 48v thuộc Dự án Trang bị vật tư, thiết bị nguồn vốn phục vụ dự án của Tổng công ty Hạ tầng mạng, với giá trúng thầu là 196,79 tỷ đồng...

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông từng trúng GT Thiết bị OLT-GPON năm 2016 cho vùng 18 VNPT tỉnh, thành phố của Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 - Viễn thông Hà Nội với giá trúng thầu là 178,901 tỷ đồng (với tư cách thành viên liên danh); GT Thiết kế, cung cấp và đo kiểm hệ thống truyền dẫn khu vực miền Nam năm 2016 của Tổng công ty Hạ tầng mạng với giá trúng thầu là 140,91 tỷ đồng...

Mặc dù số lượng GT trúng thầu không nhiều (dưới 10 GT), nhưng Công ty TNHH Nissho Electronics Việt Nam lại từng thực hiện những GT quy mô khá lớn như: GT Khảo sát, thiết kế, cung cấp và đo kiểm nâng cấp dung lượng hệ thống truyền dẫn Đông Bắc năm 2018 của Ban Quản lý dự án Hạ tầng 1 với giá trúng thầu là 111,493 tỷ đồng (với tư cách thành viên liên danh).

Công ty CP Tập đoàn MV cũng trúng 1 GT có giá trúng thầu trên 100 tỷ đồng với tư cách thành viên liên danh (GT số 43 Cung cấp, lắp đặt Hệ thống điện nhẹ thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cụm công trình trung tâm: Nhà Nội khoa; nhà Ngoại khoa + Chuyên khoa; Nhà Kĩ thuật nghiệp vụ cận lâm sàng của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với giá trúng thầu là 137,714 tỷ đồng).

Nhóm NT trúng những GT dưới 100 tỷ đồng bao gồm 4 NT còn lại: Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng; Công ty CP Công nghệ mạng và truyền thông; Công ty TNHH Công nghệ Việt; Công ty CP Phúc Thành Việt Nam.