(BĐT) - Theo thống kê chưa đầy đủ của phóng viên Báo Đấu thầu, tính từ cuối năm 2015 đến nay, có 46 gói thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Đáng chú ý, hầu như chỉ có 1-2 nhà thầu trúng các gói thầu do các bên mời thầu “cùng ngành” tại nhiều tỉnh, thành phố tổ chức.
Từ tháng 11/2015 đến đầu tháng 12/2016, có 150 gói thầu chỉnh lý tài liệu được thông báo mời thầu nhưng chỉ có 48 gói đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Ảnh: Nhã Chi

Từ tháng 11/2015 đến đầu tháng 12/2016, có 150 gói thầu chỉnh lý tài liệu được thông báo mời thầu nhưng chỉ có 48 gói đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Ảnh: Nhã Chi

Một nhà thầu bao quát ngành thuế 7 tỉnh

Tính từ tháng 11/2015 đến đầu tháng 12/2016, nhà thầu là Công ty CP Phát triển công nghệ hành chính ADDJ (Nhà thầu ADDJ) đã trúng 8 gói thầu do bên mời thầu thuộc ngành thuế tổ chức tại 7 tỉnh gồm: Hòa Bình, Tiền Giang, Quảng Trị, Đăk Lăk, Thái Bình, Thanh Hóa, Bình Định. Riêng tại Cục Thuế tỉnh Tiền Giang, Nhà thầu ADDJ đã trúng 2 gói thầu: “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Văn phòng Cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Tiền Giang năm 2016” và “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Chi cục Thuế thị xã Gò Công và Chi cục Thuế huyện Gò Công Đông trực thuộc Cục Thuế tỉnh Tiền Giang”.

Qua kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố cho thấy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu của Nhà thầu ADDJ tại các gói thầu này có tỷ lệ tiết kiệm khá thấp, phổ biến chỉ khoảng từ 0,2 - 2%. Cá biệt, chỉ có Gói thầu “Chỉnh lý tài liệu cho Văn phòng Cục Thuế” thuộc Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk có tỷ lệ tiết kiệm là gần 10% và Gói thầu “Chỉnh lý tài liệu cho Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế huyện Quảng Xương thuộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa” có tỷ lệ tiết kiệm “giật mình”, tới 47,55%.

Ngoài ra, thống kê kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ do ngành thuế tổ chức, được công bố trong thời gian từ tháng 11/2015 đến đầu tháng 12/2016, chỉ có Cục Thuế của 2 tỉnh (Đồng Tháp và Long An) tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ. Cụ thể, cả 2 gói thầu “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ” thuộc Cục Thuế của 2 tỉnh này đều do Trung tâm Đào tạo - Nghiên cứu khoa học tổ chức và quản lý trúng thầu. 

Nhà thầu quen của ngành hải quan

Trong thời gian như trên, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu của ngành hải quan cho các gói thầu chỉnh lý tài liệu cũng gặp phải câu chuyện tương tự ngành thuế.

Theo đó, nhà thầu là Trung tâm Đào tạo - Nghiên cứu khoa học tổ chức và quản lý đã trúng 6 gói thầu do bên mời thầu thuộc ngành hải quan tổ chức tại 4 tỉnh gồm: Kiên Giang, Bắc Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh.

Tại Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang, nhà thầu này đã trúng 2 gói thầu: “Chỉnh lý tài liệu” (giá gói thầu là 407 triệu đồng) và “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ” (giá gói thầu là 317 triệu đồng).

Đồng thời, tại Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Đào tạo - Nghiên cứu khoa học tổ chức và quản lý trúng 2 gói thầu: “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh năm 2016” (giá gói thầu là 899,3 triệu đồng) và “Chỉnh lý tài liệu tại Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh năm 2016” (giá gói thầu là 1.329,4 triệu đồng).

Tương tự, nhà thầu là Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ khoa học tài liệu Thăng Long đã trúng 5 gói thầu do bên mời thầu thuộc ngành hải quan tổ chức tại 3 tỉnh gồm: Thanh Hóa, Cà Mau, Bắc Ninh. Đáng chú ý, nhà thầu này trúng 3 gói thầu do Cục Hải quan Thanh Hóa mời thầu, gồm: “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ bổ sung năm 2016” (giá gói thầu là 197,8 triệu đồng); “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ bằng giấy năm 2016” (giá gói thầu là 2.890,3 triệu đồng); “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ bằng giấy năm 2015” (giá gói thầu là 345 triệu đồng).