Đấu giá tài sản thiết bị tàu 16.800DWT

(BĐT) - Thông báo bán đấu giá thiết bị tàu 16.800DWT của Công ty TNHH NN MTV Công nghiệp tàu thủy Bến Kiền, nay thuộc quyền xử lý thanh lý của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy

Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản sau:

1. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

Tài sản bán đấu giá: Thiết bị tàu 16.800DWT của Công ty TNHH NN MTV Công nghiệp tàu thủy Bến Kiền, nay thuộc quyền xử lý thanh lý của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy.

Giá khởi điểm: 18.652.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, sáu trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm thuế GTGT.

Tiền đặt trước: 2.797.800.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn).

Tham khảo và bán hồ sơ: Từ ngày 28/01/2016 đến hết ngày 01/02/2016 (trong giờ hành chính) (Không hoàn lại tiền mua hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào).

Xem tài sản: Ngày 01/02/2016 và 02/02/2016.

Thu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: Ngày 02/02/2016 đến hết ngày 03/02/2016 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá: Hồi 9h30 phút ngày 04/02/2016 tại Hội trường tầng 6, số 49 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá liên hệ: Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt - Số 49, phố Văn Cao, phường Liễu Giai,

Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: 04.3247 4276.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư