Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất cửa sổ gỗ.

2. Giá khởi điểm: 2.378.891.840 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm bẩy mươi tám triệu, tám trăm chín mươi mốt nghìn, tám trăm bốn mươi đồng).

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 15/8/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 17/8/2016.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 22/8/2016.

6. Tổ chức bán đấu giá: Ngày 25/8/2016.   

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng – quận Hoàng Mai – TP Hà Nội. ĐT:  04.62843536