Đấu giá tài sản của Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

(BĐT) - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP thông báo bán tài sản thông qua chào giá như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Xưởng pha trộn hóa chất chuyên ngành Dầu khí.

Giá khởi điểm là: 13.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

- Giá trị này chưa bao gồm mọi loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng ngoại trừ lệ phí trước bạ liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất do khách hàng chịu.

- Nguồn gốc TSĐG: Là tài sản của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần.

Tiền đặt trước: Khách hàng tham gia chào giá phải nộp khoản tiền đặt trước là 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng).

2. Thời gian nhận hồ sơ mời chào giá (hồ sơ phát miễn phí): Từ ngày 04/11/2016 đến 14 giờ 00 phút, ngày 25/11/2016 (giờ hành chính) tại Trụ sở Văn phòng Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TPHCM.

3. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Từ ngày 07/11/2016 đến 14 giờ 00 phút, ngày 25/11/2016 tại Trụ sở Văn phòng Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TPHCM.

4. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 07/11/2016 đến 14 giờ 00 phút, ngày 25/11/2016 (trong giờ hành chính).

5. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/11/2016 đến 14 giờ 00 phút, ngày 25 /11/2016 bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin cụ thể như sau:

 Chủ tài khoản: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần;

 Tài khoản số: 007.100.1317724 (VND);

 Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TP.HCM.

6. Thời gian, địa điểm mở chào giá: Vào lúc 15 giờ 00, ngày 25/11/2016 tại Trụ sở Văn phòng Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP.

Địa chỉ: số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: (84-8) 3 8256 258 - Fax: (84-8) 3 8256 269.

Tổ công tác chuyển nhượng: Xưởng pha trộn hóa chất chuyên ngành Dầu khí.

Ông Lương Phương, ĐTDĐ: 0982.156.567 - Email: lphuong@pvfcco.com.vn.

Chuyên đề