(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Đ/c: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) thông báo tổ chức đấu giá QSD đất ở tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cụ thể như sau:

1. Vị trí 1: Khu 9 (Đồng Nội) xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông gồm 06 ô đất.

- Diện tích 110 ÷ 131,6m2. Giá khởi điểm 3.500.000 ÷ 4.5000.000đ/m2.

2. Vị trí 2: Khu 6 (Chân Chim) xã Thượng Nông, huyện Tam Nông gồm 14 ô đất.

- Diện tích: 160 ÷ 209,8m2. Giá khởi điểm: 700.000 ÷ 800.000đ/m2.

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Nông (Đ/c: TT Hưng Hóa, Tam Nông, Phú Thọ).

4. Tiền mua hồ sơ: 100.000đ ÷ 200.000đ. Tiền đặt trước bằng 15% ÷ 20% giá khởi điểm ô đất.

5. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 01/08/2018 tại UBND xã Tứ Mỹ và UBND xã Thượng Nông.

6. Xem tài sản ngày 30, 31/07/2018 tại vị trí khu đất trên.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 01, 02, 03/08/2018 các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp đủ tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng thời gian quy định, làm thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND xã Tứ Mỹ và UBND xã Thượng Nông.

8. Nộp tiền đặt trước: Ngày 01, 02, 03/08/2018 nộp tiền vào tài khoản số 2700201006642 mở tại Agribank Phú Thọ của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

9. Thời gian, địa điểm đấu giá:

- Vị trí 1: 8h00’ ngày 04/08/2018 tại Hội trường UBND xã Tứ Mỹ

- Vị trí 2: 14h00’ ngày 04/08/2018 tại Hội trường UBND xã Thượng Nông

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Tho – ĐT 0210 3842215

- Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tam Nông và UBND xã nơi có tài sản đấu giá.