(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vào lúc 09 giờ 00, ngày  31  tháng  8  năm 2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang (Địa chỉ: Số 10/1 Châu Văn Liêm , P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang), như sau:

Cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái tại phân khu dịch vụ hành chính rừng tràm Trà Sư, tại xã Văn Giáo, H. Tịnh Biên, An Giang, cụ thể:

Diện tích cho thuê: 159 ha thuộc phạm vi Khoảnh 3a và 3b, Tiểu khu 6, phân khu dịch vụ hành chính.

Thời gian cho thuê: Không quá 20 năm.

Giá khởi điểm cho thuê: 1.346.200.000/ 159 ha/ 1 năm; giá thuê điều chỉnh 5 năm một lần (tổng giá khởi điểm cho thuê của 20 năm, trong trường hợp nộp tiền thuê 01 lần cho 20 năm là 19.116.040.000 đồng).

Phương thức thanh toán tiền thuê: Một trong các phương thức sau: 1 lần cho 5 năm, hoặc 10 năm, hoặc 15 năm, hoặc 20 năm.

Người trúng đấu giá phải thực hiện đầy đủ các quy định, điều kiện, nguyên tắc cho thuê và giải pháp bảo vệ và phát triển rừng tại Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt Đề án Cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái tại phân khu dịch vụ hành chính rừng tràm Trà Sư.

Tiền mua hồ sơ: 5.000.000 đồng/ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng/ hồ sơ.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ - du lịch hoặc có liên quan đến du lịch nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 09 giờ 00 ngày 29/8/2017.

Mọi chi tiết liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang

 Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 0296 3857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn.