(BĐT) - Quyền sử dụng 52 lô đất thuộc khu quy hoạch chia lô đất ở xóm 11, xã Nghi Kim, TP. Vinh đang được rao bán với tổng giá khởi điểm 105,4 tỷ đồng.
Đấu giá 52 lô đất tại TP. Vinh

Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 52 lô đất thuộc khu quy hoạch chia lô đất ở xóm 11, xã Nghi Kim, TP. Vinh.

52 lô đất có tổng diện tích 9.019,9 m2. Các lô đất có tiện tích từ 144 - 250 m2/lô. Giá khởi điểm là 8,5 - 15,3 triệu đồng/m2. Với giá khởi điểm này, các lô đất đấu giá sẽ có giá khởi điểm dao động từ khoảng 1,2 - 3,2 tỷ đồng/lô đất.

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 29/10 - 15/11/2021 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA. Thông báo đấu giá nêu rõ, Hồ sơ đấu giá do Công ty phát hành cụ thể cho việc đấu giá quyền sử dụng 52 lô đất thuộc khu quy hoạch chia lô đất ở xóm 11, xã Nghi Kim; Hồ sơ có đóng dấu ngày mở cuộc đấu giá (đóng dấu ngày 18/11/2021). Công ty không thu nhận những hồ sơ không phải do Công ty phát hành theo quy định này.

Do tình hình bệnh dịch Covid-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp nên thời gian nộp Biên lai nộp tiền đặt trước, Bỏ phiếu trả giá và Đơn đăng ký tham gia đấu giá vào thùng phiếu của 52 lô đất trên được chia ra 4 thùng phiếu.

Người tham gia đấu giá được lựa chọn một trong hai hình thức nộp Hồ sơ và phong bì đựng phiếu trả giá là nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá tài sản hoặc gửi qua đường bưu chính bằng hình thức bảo đảm/chuyển phát nhanh.

Buổi công bố kết quả trả giá dự kiến diễn ra vào ngày 18/11/2021 tại Hội trường trụ sở UBND xã Nghi Kim, TP. Vinh. Cuộc đấu giá diễn ra bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.