Công viên nước Đầm Sen (HoSE: DSN) thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 với tỷ lệ 24% (1 cổ phiếu được nhận 2.400 đồng). Với hơn 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền gần 29 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ngày đăng ký cuối cùng vào 24/2 và thời gian thanh toán từ 6/3.

Trước đó, Đầm Sen Nước đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 36% bằng tiền. Như vậy, công ty chi trả tổng cộng 60% bằng tiền cho năm 2019.

Theo báo cáo kinh doanh mới đây, năm 2019, DSN ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đi ngang lần lượt đạt 220 tỷ và 95 tỷ đồng. Về kế hoạch cho năm 2020, công ty đề ra mục tiêu tổng doanh thu 225 tỷ đồng. Mục tiêu cổ tức năm nay tối thiểu là 36% trên vốn điều lệ.

Theo NDH