Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sáng 1/2/2021, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Quý Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Quý Bắc

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành Phiên họp.

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội đọc Báo cáo kết quả biểu quyết một số nội dung trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đọc Báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Chuyên đề