Đại học RMIT Việt Nam đang có nhu cầu tìm kiếm nhà thầu cho gói thầu “Dịch vụ tư vấn đấu thầu, tư vấn thiết kế và quản lý xây dựng, chi tiết như sau:

Tên gói thầu: Dịch vụ tư vấn đấu thầu, tư vấn thiết kế và quản lý xây dựng

Tên dự án: Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại trường Đại học RMIT Việt Nam - Cơ sở Nam Sài Gòn.

Địa điểm: Đại học RMIT Việt Nam - Cơ sở Nam Sài Gòn. Đ/c: Số 702 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Ngôn ngữ chào thầu: Tiếng Anh

Việc tiến hành gói thầu sẽ tuân theo thủ tục được quy định trong Hướng dẫn mua sắm của RMIT Việt Nam và mở cửa cho tất cả các nhà thầu có khả năng trên khắp Việt Nam.

Các nhà thầu quan tâm vui lòng đăng ký bằng hình thức gửi thông tin và hồ sơ năng lực của công ty vào email: project.tendering@rmit.edu.vn (điện thoại: 02836.224.448) với tiêu đề: Đăng ký tham gia gói thầu tư vấn đấu thầu, tư vấn thiết kế và quản lý xây dựng” trước 16 giờ 00, ngày 24/5/2021 (hạn chót nhận hồ sơ đăng ký).

Thông tin chi tiết của gói thầu sẽ được thông báo đến các nhà thầu đã đăng ký và dựa trên đánh giá của RMIT Việt Nam theo hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của Nhà thầu.