Công bố 4 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Quyết định số 39B/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu lần này liên quan đến việc tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Ảnh: Lê Tiên
Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu lần này liên quan đến việc tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, có 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu (lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư). Thứ nhất là thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (HTMĐTQG) đối với nhà thầu, nhà đầu tư (mã hồ sơ thủ tục hành chính 2.000132). Thứ hai là thủ tục hành chính thay đổi, bổ sung các thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký tham gia vào HTMĐTQG (mã hồ sơ thủ tục hành chính 1.000103). Thứ ba là thủ tục hành chính chấm dứt, tạm ngừng tham gia HTMĐTQG (mã hồ sơ thủ tục hành chính 2.002270). Cuối cùng là thủ tục hành chính khôi phục tham gia HTMĐTQG (mã hồ sơ thủ tục hành chính 2.002271).

Căn cứ pháp lý để Bộ KH&ĐT công bố 4 thủ tục hành chính nêu trên gồm: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; Nghị định số 25/2020/NĐ-CP; Nghị định số 95/2020/NĐ-CP; Nghị định số 09/2022/NĐ-CP; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ KH&ĐT; Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT; Thông tư số 09/2020/TT-BKHĐT.

Tại Quyết định số 39B/QĐ-BKHĐT, Bộ KH&ĐT nêu rõ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung như trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, cơ quan thực hiện, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, kết quả thực hiện thủ tục hành chính, lệ phí, tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện; căn cứ pháp lý.

Chuyên đề