(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc đưa cổ phiếu ORS của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông vào diện bị kiểm soát và chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 10/4. 
Tại thời điểm 31/12/2017, tổng lỗ lũy kế của Chứng khoán Phương Đông là gần 222,5 tỷ đồng. Ảnh: NC st

Tại thời điểm 31/12/2017, tổng lỗ lũy kế của Chứng khoán Phương Đông là gần 222,5 tỷ đồng. Ảnh: NC st

Nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế năm 2016 và 2017 trên báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là số âm.

Lỗ lũy kế gần 222,5 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, doanh thu hoạt động của Chứng khoán Phương Đông đạt hơn 17,8 tỷ đồng, tăng 52% so với 2016. Trong đó, đóng góp chính là từ hoạt động tự doanh chứng khoán và nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

Đồng thời, chi phí hoạt động giảm từ 15,7 tỷ đồng xuống còn 13,6 tỷ đồng (giảm 13%) và chi phí quản lý cũng giảm từ 9,7 tỷ đồng xuống còn 7,5 tỷ đồng (giảm 22,6%). Kết quả năm 2017, Chứng khoán Phương Đông ghi nhận lỗ gần 3 tỷ đồng, trong khi năm 2016, Công ty lỗ 13,5 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2017, tổng lỗ lũy kế của Chứng khoán Phương Đông là gần 222,5 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu còn gần 68,6 tỷ đồng.

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt, đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Chứng khoán Phương Đông cho biết, tại ngày 31/12/2017, vốn chủ sở hữu của Công ty là 68,6 tỷ đồng, thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định hiện hành là 135 tỷ đồng do phát sinh lỗ lũy kế. Theo Quy định của Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, Chứng khoán Phương Đông phải thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về phương án xử lý và trong thời hạn 6 tháng, phải bảo đảm vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng vốn pháp định.

Được biết, ngày 2/11/2017, Chứng khoán Phương Đông đã thực hiện báo cáo UBCKNN về phương án xử lý theo hướng trình chủ sở hữu phương án tăng vốn để đảm bảo vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng vốn pháp định. 

Nhùng nhằng khoản tiền gửi 380 tỷ đồng

Tại thời điểm cuối năm 2017, tiền và các khoản tương đương tiền của Chứng khoán Phương Đông đạt 399 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền gửi ngân hàng chiếm 95% với giá trị 380 tỷ đồng, có kỳ hạn không quá 3 tháng tại các ngân hàng thương mại với lãi suất 5,5%/năm. Tuy nhiên, đây lại là khoản tiền có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Huỳnh Thị Huyền Như và chưa rõ khả năng được bồi thường.

Cụ thể, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Chứng khoán Phương Đông cho biết, khoản tiền gửi đã quá hạn thanh toán là 380 tỷ đồng tại VietinBank từ năm 2011. Đây là các khoản tiền TPBank đã gửi tại VietinBank thông qua Chứng khoán Phương Đông và có liên quan đến vụ án lừa đảo của Huỳnh Thị Huyền Như.

Ngày 9/2/2018, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm theo Bản án số 56/2018/HSST bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và có trách nhiệm bồi thường cho Chứng khoán Phương Đông số tiền 380 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngày 21/2/2018, doanh nghiệp này đã có Đơn kháng cáo số 021/2018/ORS-CV yêu cầu TAND Cấp cao tại TAND TP.HCM xét xử theo thủ tục phúc thẩm đối với bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như với tội danh “Tham ô tài sản” và yêu cầu VietinBank phải có trách nhiệm bồi hoàn cho Chứng khoán Phương Đông số tiền 380 tỷ đồng và lãi phát sinh như các thỏa thuận đã ký kết chứ không phải Huỳnh Thị Huyền Như. Do đó, Công ty chưa tiến hành trích lập dự phòng các khoản tiền này.