CMG trả cổ tức 15% bằng tiền mặt

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 24/11 tới, Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 8/12/2020.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 (từ ngày 1/7 - 30/9), Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.246 tỷ đồng, tăng gần 5%; lợi nhuận sau thuế đạt 65,5 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng niên độ tài chính (từ ngày 1/4 - 30/9), Công ty đạt doanh thu thuần 2.304 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,4% và lợi nhuận sau thuế 108,2 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ 2019. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 6 tháng đạt 751 đồng.

Tính tới 30/9, tổng tài sản Công ty đạt 5.050 tỷ đồng, trong đó có gần 1.400 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Công ty hiện có nợ vay hơn 1.100 tỷ đồng.

Chuyên đề