(BĐT) - Tại Hội thảo Kinh tế vĩ mô Việt Nam với chủ đề: “Kiên trì cải cách trong bối cảnh kinh tế thế giới bất định” diễn ra cuối tuần qua, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tiếp tục có những cập nhật tích cực về tăng trưởng kinh tế năm 2019.
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương dự báo, tăng trưởng kinh tế năm 2019 ước đạt 6,88%, tăng trưởng xuất khẩu đạt 9,02%. Ảnh: Lê Tiên

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương dự báo, tăng trưởng kinh tế năm 2019 ước đạt 6,88%, tăng trưởng xuất khẩu đạt 9,02%. Ảnh: Lê Tiên

Theo CIEM, GDP quý I đạt 6,79%, thấp hơn so với quý I/2018 và kịch bản ban đầu của Chính phủ, song vẫn cao hơn cùng kỳ các năm 2009 - 2017. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ gặp không ít thách thức trong các quý II - IV để đạt mục tiêu cả năm 2019 là 6,8 - 7,0%. Nhìn chung, CIEM cho rằng kinh tế Việt Nam tiếp tục đà mở rộng tăng trưởng. 

Lạm phát cơ bản bình quân quý I tăng 1,83% cho thấy điều hành chính sách tiền tệ vẫn ổn định và không gây áp lực lên mặt bằng giá. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản quý I đã vượt mục tiêu cả năm 2019 (1,6 - 1,8%). Điều này đòi hỏi phải tiếp tục theo dõi để có các biện pháp phù hợp hơn nhằm ổn định lãi suất và tỷ giá trong các tháng cuối năm.

Với kết quả quý I, CIEM dự báo, tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 6,88%. Tăng trưởng xuất khẩu dự báo ở mức 9,02%. Thặng dư thương mại ở mức 3,1 tỷ USD. Mức tăng giá tiêu dùng trong năm là khoảng 3,71%. Để đạt mục tiêu đề ra, CIEM nhấn mạnh một số giải pháp chính là: ổn định kinh tế vĩ mô làm nền tảng cho cải cách; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; cải cách nền tảng kinh tế vi mô (ban hành kịp thời các hướng dẫn thi hành luật; tư duy mở với những vấn đề mới về cách mạng 4.0, kinh tế số); chính sách tiền tệ...