(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Bên mời thầu) vừa công bố Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cầu thôn 21 trên tuyến đường đi vào khu tái định cư số 01, số 02 thuộc Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng (tổng mức đầu tư 1.892 tỷ đồng, sử dụng vốn trái phiếu chính phủ).
Khu tái định cư Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Khu tái định cư Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong quý II/2021, Ban Quản lý dự án sẽ lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu gồm: Gói thầu Thi công xây dựng (giá gói thầu 5,26 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi); Gói thầu Giám sát thi công xây dựng (giá gói thầu 0,152 tỷ đồng, tự thực hiện); Gói thầu Bảo hiểm công trình (giá gói thầu 0,032 tỷ đồng, chỉ định thầu).