(BĐT) - Sáng 14/11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc ban hành và thực hiện các văn bản hướng dẫn ở cả cấp trung ương và địa phương.
Hội nghị tập trung đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 57/2018/NĐ-CP và tìm hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (ảnh: HV)

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 57/2018/NĐ-CP và tìm hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (ảnh: HV)

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống cho biết, việc Chính phủ ban hành kịp thời chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 210/2015/NĐ-CP) được xem là yếu tố quan trọng nhất để thu hút DN đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nghị định 57/2018/NĐ-CP đã có nhiều quy định đặc thù nhằm thu hút tối da DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn như: DN thực hiện dự án trên cơ sở định mức hỗ trợ của Nhà nước và được hỗ trợ sau đầu tư; đơn giản hóa thủ tục hành chính; hỗ trợ tập trung đất đai, tín dụng đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn nhằm xã hội hóa dịch vụ công; vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Võ Thành Thống, việc thực thi Nghị định 57/2018/NĐ-CP đến nay còn rất nhiều bất cập làm giảm hiệu quả của chính sách. Điển hình như ở cấp địa phương, ngoài việc tuyên truyền thực hiện Nghị định, cấp tỉnh phải ban hành 5 chính sách, hướng dẫn theo đặc thù của địa phương mình.

“Việc ban hành các văn bản này đang rất chậm so với yêu cầu của Chính phủ. Đến nay, chỉ có 20/63 tỉnh, thành phố đã ban hành chính sách đặc thù của địa phương về hỗ trợ doanh nghiệp; chưa tỉnh nào ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai (không tính các cơ chế thí điểm cũ); 3/63 tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích đầu tư; 5/63 tỉnh ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh; 4/63 tỉnh ban hành định mức hỗ trợ chi tiết”, Thứ trưởng Võ Thành Thống nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng Võ Thành Thống, việc thiếu nguồn vốn để thực hiện cũng làm giảm hiệu quả của chính sách. Đây cũng là bất cập chung, như các đại biểu Quốc hội đã ví, những chính sách này là “một loại quả đẹp mà không ăn được”.

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018, cả nước có khoảng 49.600 DN đầu tư vào nông nghiệp, chiếm khoảng 8% tổng số DN đang hoạt động trên cả nước.