Cần sớm ban hành chính sách bình ổn giá vật liệu xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Năm 2021, tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện khoảng 300 gói thầu xây dựng công trình với tổng giá trị khoảng 7.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 260 gói thầu thực hiện theo hợp đồng trọn gói hoặc theo đơn giá cố định, với giá trị là 3.250 tỷ đồng. Rất nhiều nhà thầu thi công gặp khó khăn khi giá vật liệu xây dựng (VLXD) tăng phi mã, chi phí vận tải cũng tăng gấp nhiều lần.
Ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau ảnh 1

Ông Dư Minh Hùng,

Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau

Điều này ảnh hưởng rất lớn đến các gói thầu tại địa phương như: Gói thầu Mở rộng, sửa chữa Trường Tiểu học Phường 6/2, TP. Cà Mau; Gói thầu Xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học 2 xã Viên An; Gói thầu Duy tu, sửa chữa tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc (đoạn thị trấn Sông Đốc)… Thậm chí, có thời điểm hàng chục nhà thầu gửi văn bản kêu cứu vì càng thi công càng lỗ.

Từ vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, chúng tôi mong sớm ban hành chính sách bình ổn thị trường về giá VLXD, đặc biệt là cát, đá, thép. Đồng thời, cần có chủ trương bù giá thép, cát, đá đối với các gói thầu thi công xây dựng theo hợp đồng trọn gói hoặc hợp đồng theo đơn giá cố định.

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã trao quyền cho địa phương khi giao UBND cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố giá các loại VLXD, thiết bị công trình trên địa bàn theo định kỳ hàng quý hoặc sớm hơn khi cần thiết. Tuy nhiên, việc công bố giá VLXD hiện nay còn chậm, chưa cập nhật kịp thời biến động giá hoặc đã cập nhật nhưng chưa sát diễn biến thị trường. Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, điều chỉnh giá VLXD, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá mới, tránh tác động của các hiện tượng đầu cơ, thổi giá VLXD.

Đối với các loại vật liệu chủ yếu, có biến động giá lớn, trường hợp cần thiết, công bố giá VLXD hàng tháng hoặc sớm hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn. Đây là giải pháp có tính lâu dài, hiệu quả, hỗ trợ nhà thầu mạnh dạn đấu thầu và tích cực thi công hơn.

Chuyên đề