• Cần sớm ban hành chính sách bình ổn giá vật liệu xây dựng

    22/11/2021 07:00

    (BĐT) - Năm 2021, tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện khoảng 300 gói thầu xây dựng công trình với tổng giá trị khoảng 7.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 260 gói thầu thực hiện theo hợp đồng trọn gói hoặc theo đơn giá cố định, với giá trị là 3.250 tỷ đồng. Rất nhiều nhà thầu thi công gặp khó khăn khi giá vật liệu xây dựng (VLXD) tăng phi mã, chi phí vận tải cũng tăng gấp nhiều lần.

chuyên đề

Kết nối đầu tư