Bình Phước tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu về đấu thầu qua mạng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Bình Phước cho biết, để tiếp tục duy trì là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng, ngay từ đầu năm 2020, tỉnh này đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư, bên mời thầu nghiêm túc thực hiện kế hoạch và lộ trình đấu thầu qua mạng đã được duyệt.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đặc biệt, UBND tỉnh Bình Phước đã yêu cầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng với tất cả các gói thầu đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực xây lắp, hỗn hợp, hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn. Tỉnh Bình Phước quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu các chủ đầu tư phải khẩn trương triển khai thực hiện dự án sau khi nhận được quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2020, các công trình khởi công mới phải được đấu thầu qua mạng. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu từ chối tiếp nhận, thẩm định đối với các gói thầu đủ điều kiện thực hiện mà chủ đầu tư không đề xuất đấu thầu qua mạng.

Qua đó, năm 2020, tỉnh Bình Phước đứng trong top 3 về tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng, với số lượng gói thầu thực hiện là 720 gói, chiếm tỷ lệ 94,6% và vượt 34,6% so với chỉ tiêu của Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tổng giá trị các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng là 4.892.9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 89,9% và vượt 62,9% so với chỉ tiêu.

Chuyên đề