(BĐT) - Ngày 20/11 tới, Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây (mã chứng khoán: WSB) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 11/12/2020.

Với 14,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành và giao dịch, Công ty sẽ phải chi tương ứng 14,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, đầu tháng 9/2020, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 với tỷ lệ 10%. Qua đó, tổng mức chia cổ tức qua 2 đợt là 20%.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020, lũy kế 9 tháng, Công ty ghi nhận doanh thu 556,56 tỷ đồng, giảm 28,62%; lợi nhuận sau thuế hơn 75 tỷ đồng, giảm hơn 39% so với cùng kỳ 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 967,32 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 111,85 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 57,54% và hơn 67% các chỉ tiêu đề ra.