BHXH TP.HCM hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Năm 2022, số người tham gia và số thu của BHXH TP.HCM đều đạt trên 100% kế hoạch được giao.
Phó Giám đốc BHXH TP.HCM Nguyễn Quốc Thanh báo cáo tham luận
Phó Giám đốc BHXH TP.HCM Nguyễn Quốc Thanh báo cáo tham luận

Theo số liệu của cơ quan BHXH TP.HCM cung cấp tại Hội nghị, năm 2022, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc có 2.599.495 người, tăng 13,44% so với năm 2021. Đối với BHXH tự nguyện, tổng số người tham gia là 61.640 người, tăng 20,18% so với năm 2021. Đối với BHYT, tổng số người tham gia là 8.548.241 người, tăng 11,9% so với năm 2021.

Không chỉ tăng số người tham gia, số thu của Thành phố cũng đạt kết quả tích cực. Cụ thể, tổng số thu là 77.604 tỷ đồng, tăng 15,33% so với năm 2021, và chiếm 17,8% số thu cả nước.

Cũng trong năm 2022, BHXH Thành phố đã tổ chức giám định và thanh toán BHYT cho 17,34 triệu lượt người với số tiền chi trả là 19.878 tỷ đồng (bằng 99,31% dự toán), đảm bảo quyền lợi cho người dân; tiếp nhận và giải quyết trên 1,59 triệu lượt người hưởng chế độ BHXH với số tiền là 32.194 tỷ đồng; Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra trên 5,5 nghìn đơn vị.

BHXH TP.HCM hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 ảnh 1

Toàn cảnh đầu cầu trực tuyến BHXH TP.HCM

Cơ quan BHXH cùng với ngành lao động, thương binh và xã hội Thành phố đã xác nhận gần 700.000 lao động tại 38.000 đơn vị để xem xét giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng.

“Để đạt được kết quả này, Thành phố đã tăng cường giải quyết thủ tục hành chính, các chế độ chính sách cho người dân và đơn vị, BHXH Thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để chăm lo an sinh xã hội tốt hơn cho người dân. Điều này vừa tạo thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách, vừa phòng chống trục lợi, tiêu cực, thất thoát, thông qua các phần mềm ứng dụng, kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành. Bên cạnh đó, BHXH Thành phố cũng đã triển khai cài đặt ứng dụng VssID, thẻ căn cước công dân gắn chip để thuận lợi trong việc KCB BHYT, triển khai thí điểm đặt lịch làm việc với cơ quan BHXH...”, đại diện BHXH TP.HCM cho biết.

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của BHXH Việt Nam, Thành ủy, UBND Thành phố, sự phối hợp có hiệu quả của các Sở, ngành, địa phương và các vụ, ban nghiệp vụ của BHXH Việt Nam, BHXH Thành phố đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của chính sách BHXH, BHYT, BHTN, giúp hàng triệu người dân, người lao động Thành phố và các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, phục hồi sản xuất. Với sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn của toàn thể công chức, viên chức hệ thống BHXH Thành phố đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.

Chuyên đề