(BĐT) - Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV (Bến Thành Group) vừa phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017. Đáng chú ý, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh đều sụt giảm so với năm 2016.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Cụ thể, năm 2017, Bến Thành Group đặt mục tiêu tổng doanh thu 429 tỷ đồng (giảm 50% so với năm 2016), lợi nhuận trước thuế 181 tỷ đồng (giảm 60% so với năm 2016).

Bến Thành Group là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM, có vốn điều lệ là 1.707 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty là du lịch, bất động sản, sản xuất công nghiệp và thương mại.