Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Văn bản số 9085/BKHĐT-QLĐT về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2022 gửi các bộ, ngành trung ương và địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
Bộ KH&ĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai hoạt động đấu thầu trên địa bàn, lĩnh vực quản lý. Ảnh minh họa: Tiên Giang
Bộ KH&ĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai hoạt động đấu thầu trên địa bàn, lĩnh vực quản lý. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Theo đó, Bộ KH&ĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2022; tổng hợp số liệu về công tác đấu thầu theo mẫu; tổng hợp các cơ quan, đơn vị không thực hiện báo cáo hoặc thực hiện nhưng không đảm bảo về thời hạn và nội dung.

Cụ thể, tổng hợp số liệu về kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, dự toán mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ theo hai hình thức đấu thầu không qua mạng và đấu thầu qua mạng; các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của các hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA. Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư sử dụng đất, xã hội hóa thuộc lĩnh vực, địa phương mình quản lý.

Bộ KH&ĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; từ đó đề xuất kiến nghị, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bộ KH&ĐT cho biết, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2022 của các cơ quan, đơn vị được thực hiện trên Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia. Để phục vụ cho việc báo cáo, các cơ quan, đơn vị cần đăng ký tham gia Hệ thống và quy trình đăng ký người sử dụng. Sau khi đăng ký thành công, đề nghị có văn bản cung cấp thông tin về mã định danh để được phân quyền thực hiện. Văn bản này được gửi về Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ KH&ĐT trước ngày 4/1/2023.

Chuyên đề