Bao bì Dầu khí đạt lợi nhuận xấp xỉ 10 tỷ đồng

Tin từ CTCP Bao bì Dầu khí (PBP) cho biết, năm 2015, Công ty đạt 144 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ so với năm trước; lợi nhuận đạt 9,9 tỷ đồng.
Bao bì Dầu khí đạt lợi nhuận xấp xỉ 10 tỷ đồng

Chi phí lãi vay của Công ty giảm mạnh trong năm, từ 4,3 tỷ đồng năm trước xuống 2,9 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng từ 6,2 tỷ đồng lên 8,4 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng tăng nhẹ so với năm trước đó.

Hiện PBP đang được hưởng ưu đãi thuế, cụ thể, Công ty được hưởng thuế xuấtt ưu đãi 20% trong thời hạn 10 năm và miễn thuế 2 năm kể từ khi Công ty có thu nhập chịu thuế (năm 2012), giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo áp dụng với doanh nghiệp thành lập mới từ Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Năm 2015 là năm thứ hai Công ty được hưởng ưu đãi giảm 50% số thuế phải nộp.

PBP niêm yết đầu năm 2015 trên Sở GDCK Hà Nội.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư