(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh A360 Việt Nam vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 28 thửa đất ở tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thôn Phật Tích và thôn Ngô Xá, xã Phật Tích, huyện Tiên Du với tổng giá khởi điểm là 55,844 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng diện tích các thửa đất đấu giá: 4.868,51m2 theo Quyết định giao đất số 63/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, Khu C, thôn Phật Tích, diện tích 616,4m2 (5 thửa) có vị trí 2, đường TL287, đoạn từ địa phận xã Phật Tích đến TL276, xã Phật Tích, huyện Tiên Du. Thôn Ngô Xá, diện tích 4.252,11m2 (23 thửa) có vị trí 2 và 3, đường TL287, đoạn từ TL276 đến QL38, xã Phật Tích, huyện Tiên Du.

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất lâu dài. Các thửa đất đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. UBND huyện Tiên Du đang được giao quản lý các thửa đất đấu giá này.

Tổng giá khởi điểm của các thửa đất đấu giá là 55,844 tỷ đồng. Thời gian mua hồ sơ/tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 28/12 – 12/1/2022 tại Công ty đấu giá hợp danh A360 Việt Nam, Số 23, Nguyễn Nhân Huân, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Khách hàng xem tài sản đấu giá và khảo sát thực địa từ ngày 04/01/2022 và ngày 05/01/2022 tại Khu đất đấu giá thôn Phật Tích và thôn Ngô Xá, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Cuộc đấu giá được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cả dự án theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

Giá đấu giá sẽ được công bố vào ngày 16/01/2022 tại Hội trường Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh.