(BĐT) - UBND huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đang lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Xây dựng Khu nhà ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành. Diện tích khu đất là 50.036,3 m2, trong đó diện tích đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất là 17.959,6 m2.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Diện tích đất ở được bán đấu giá gồm 193 lô đất được chia làm 2 khu. Vị trí của khu đất nằm ở ven đường liên xã Mão Điền - An Bình, huyện Thuận Thành. Tổng giá khởi điểm của 193 lô đất là 51,889 tỷ đồng.

Chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Dự án (36,46 tỷ đồng) tính trong phương án xác định giá đất là số tạm tính. Sau khi đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật, nếu số quyết toán cao hơn 36,46 tỷ đồng thì nhà đầu tư được cộng vào giá bán; nếu số quyết toán thấp hơn sẽ tính bổ sung tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước bằng số chênh lệch giữa 36,46 tỷ đồng với số quyết toán.