(BĐT) - UBND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (Bên mời thầu) vừa cho biết, nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển Dự án Xây dựng đường trục Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa - Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo hình thức hợp đồng BT là Liên danh Công ty CP Xây dựng 179 - Công ty TNHH Vũ Thịnh.

Theo quy định, khi có 1 nhà đầu tư trúng sơ tuyển dự án thì nhà đầu tư này sẽ được chỉ định thầu thực hiện dự án đó. Như vậy, Liên danh nêu trên sẽ được chỉ định thầu Dự án BT Xây dựng đường trục Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa - Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, cả 2 thành viên của Liên danh đều có địa chỉ tại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo đề xuất dự án, quỹ đất thanh toán cho Liên danh này cũng nằm trên địa bàn huyện Lạng Giang. Dự án BT nói trên có tổng mức đầu tư 135,8 tỷ đồng, do chính Liên danh Công ty CP Xây dựng 179 - Công ty TNHH Vũ Thịnh lập đề xuất dự án.