Bà Rịa - Vũng Tàu cấp mới 3 dự án FDI trong tháng 1/2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong tháng 1/2023 được ghi nhận khá khả quan.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, trong tháng 1/2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 3 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 35,38 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 4 dự án với tổng vốn tăng thêm 18,78 triệu USD; chấp thuận 3 hồ sơ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp khoảng 448,69 triệu USD.

3 dự án cấp mới gồm: Dự án Nhà máy chế tạo cơ khí và kết cấu thép Vard Vũng Tàu tại Khu công nghiệp (KCN) Đông Xuyên của Công ty TNHH Vard Vũng Tàu có tổng vốn đăng ký 19 triệu USD; Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu tinh luyện, vật liệu gia nhiệt dạng viên dùng cho ngành sản xuất sắt, thép tại KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng của Yabashi Industries Co., Ltd có tổng mức đầu tư 1,38 triệu USD; Dự án Nhà máy sản xuất ống thép và phụ kiện Meide Việt Nam tại KCN Châu Đức của Công ty Meide Investment Hong Kong Holding Company Limited với tổng mức đầu tư 15 triệu USD.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đến nay, trên địa bàn Tỉnh có 447 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 30.280,9 triệu USD. Trong đó, tại các KCN có 275 dự án với tổng vốn đầu tư 12.675,4 triệu USD; ngoài KCN có 175 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 17.659,72 triệu USD.

Trong tháng 2/2023, UBND Tỉnh sẽ phê duyệt và triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023; ban hành Danh mục các dự án kêu gọi và thu hút đầu tư giai đoạn 2023 - 2025.

Đồng thời, ban hành bổ sung Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và đạt các mục tiêu năm 2023 đối với các chỉ số: Quyền tài sản (IPRI) của Liên minh quyền tài sản (Quyền tài sản vật chất (D2), Quyền sở hữu trí tuệ (D3)); Chỉ số về Chính phủ Việc làm trong các ngành thâm dụng tri thức theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Chuyên đề