Theo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 6 tháng đầu năm có tới 97% cổ phần chào bán thành công qua HNX.
97% cổ phần chào bán thành công qua HNX trong 6 tháng đầu năm (Ảnh minh họa: KT)

97% cổ phần chào bán thành công qua HNX trong 6 tháng đầu năm (Ảnh minh họa: KT)

Tháng 6/2020, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội diễn ra 2 phiên bán đấu giá thoái vốn của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội. Kết quả 2 phiên đấu giá, bán được 63% khối lượng cổ phần chào bán, thu về cho Nhà nước hơn 93 tỷ đồng.

Thống kê của HNX cho thấy, tổng khối lượng cổ phiếu chào bán trong 2 phiên này đạt hơn 2,9 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 3,7 triệu cổ phần, gấp 1,3 lần số cổ phần chào bán.

Tổng số cổ phần trúng giá của 2 phiên đạt hơn 1,8 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 63%. Tổng số tiền thu được của 2 phiên đấu giá trong tháng đạt hơn 93 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 74 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm hơn 35 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 7 phiên đấu giá với tổng số cổ phần chào bán đạt 32,8 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt 31,7 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 97%, tổng số tiền trúng giá đạt 838,7 tỷ đồng./.

Theo VOV